sean-stratton-ObpCE_X3j6U-unsplash-scaled.jpg

Vad är en rekonstruktion och när är det möjligt?

Rekonstruktion är en utväg för företag i tillfälligt obestånd men som i princip är lönsamma. På grund av en tillfällig brist på likvida medel kan inte bolaget betala tillbaka sina skulder. Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge företag med sund kärna en möjlighet att skapa stabilitet och bli lönsamma igen. Under rekonstruktionsprocessen kommer företaget att ha en viss tid att omstrukturera och bygga om sin ekonomi och verksamhet. Detta görs i samarbete med den rekonstruktör som tingsrätten har godkänt. Och utförs steg för steg i enlighet med vad som föreskrivs i lagen.

Skillnaden mellan rekonstruktion av företag och konkurs

Konkurs innebär att man avvecklar företaget. Samtliga tillgångar, i den utsträckning det går, kommer att likvideras och gå till att betala bolagets skulder. Tingsrätten fattar ett konkursbeslut och domstolen utser också en konkursförvaltare. Konkursförvaltaren tar över företaget tills konkursförfarandet är avslutat.

Rekonstruktion av företaget innebär att företaget har en andra chans. Detta beslut tar Tingsrätten som även utser en rekonstruktör för att utföra åtgärderna. Rekonstruktören tar inte över företaget som vid konkurs. Istället kommer denne arbeta nära företagets representanter, leverantörer, myndigheter och banker för att leda omorganisationen.

Vilka företag kan ansöka om rekonstruktion?

I vilken utsträckning företag eller branscher ansöker om rekonstruktion kan variera beroende på många olika faktorer, men själva processen för omorganisation är representativ för de flesta branscher.

Företagens vinstmarginaler i perioder av ekonomiska problem kan vara små. Möjligheterna att hitta lösningar är också ofta begränsade. Risken för att hamna i obestånd kan med andra ord bli mycket stor. Det räcker kanske att en kund inte betalar i tid, eller i värsta fall inte betalar alls. Detta kan även hända om den externa miljön tillfälligt ändrar villkoren för företagets försäljning av produkter eller tjänster.

Vem kan ansöka om en rekonstruktion av företaget?

För en rekonstruktion är det ett krav att företagets skulder är större än dess tillgångar. Det vill säga att företaget inte kommer att kunna betala tillbaka sina förfallna skulder inom en snar framtid. Normalt riskerar de att inte kunna betala ut löner den 25:e eller arbetsgivaravgifter den 12:e varje månad.

Det räcker inte med att företaget återuppbyggs utan att de underliggande ekonomiska problemen åtgärdas. Det är ett krav att företaget har möjlighet att vända sin ekonomiska situation. Det ska även finnas en plan för att skapa ett långsiktigt och hållbart företag. Ofta kommer det också krävas att man exempelvis avvecklar delar av verksamheten som inte är lönsamma.

Hur lång tid tar det?

Återuppbyggnad tar vanligtvis tre till sex månader, men under speciella omständigheter kan den tiden bli förlängd med upp till ett år, med tre månader åt gången. I teorin kan återuppbyggnadsarbetet med relevant avbetalningsplan pågå i upp till två år. Den kombinerade betalningen måste alltid vara bättre än alternativet, som vanligtvis är konkurs.

rekonstruktion

Partnerinvest – vi kan hjälpa dig med din insolvens

Vi har lång erfarenhet till att få företag i tillfälliga ekonomiska svårigheter på fötter igen. Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa just dig. Rekonstruktion av företag är något vi kan, kanske vi även kan hjälpa dig innan du hamnar i den sitsen.