Partnerinvest förvärvar Space Production

Pressrelease

Space Production AB tar in nytt kapital genom aktivt ägande – står starka att möta framtidens mötesbransch efter pandemin.

 

Den 15 december 2020 förvärvade Hammarviken Partnerinvest tillsammans med Johan Berggren 51% av Space Production. Partnerinvest kommer utöver kapital att bidra med kompetens inom management och affärsutveckling.

 

Space Production är ett av Sveriges ledande bolag inom utställningsverksamhet, kongresser och möten. Bolaget har etablerat sig som en leverantör för utställningar och möten till främst svenska exportbolag på en global marknad, med flera av landets största industriföretag bland sina kunder. På senare tid har bolaget även etablerat ett separat affärsområde inom inredning för hotell, restaurang, äldreboenden och andra publika miljöer.

 

”Vi ser stor potential i Space Production.” säger Johan Berggren, investerare i Partnerinvest.
”Space Production är det mest välrenommerade företaget i sin nisch. Vi är imponerade över företagets sätt att anpassa verksamheten efter rådande förutsättningar, men framförallt över att de lyfter blicken och ser mot framtiden efter covid-19. Med vår finansiella styrka och kompetens att utveckla företag kan vi hjälpa Space Production att stärka sin position och ta nya marknadsandelar.”

Event och mötesbranschen, som normalt står för ca 100 000 jobb och årligen omsätter ca 15 miljarder kr, har drabbats hårt av de begränsningar som infördes på grund av covid-19. Företag i branschen står fortfarande inför stora utmaningar då deras huvudsakliga verksamheter ofta omöjliggjorts av restriktioner på resor och folksamlingar. Flertalet bolag i branschen har, om de inte redan försatts i konkurs, varslat en större del av sin personal, och håller sig flytande med hjälp av omställningsstöd och korttidspermittering.

 

Kaj Edanius, VD för Space Production, ser ändå ljust på branschens framtid:
Den kommer att öppna upp igen. Men den kommer att vara förändrad, med bland annat nya krav på digital kompetens. Det har varit oerhört spännande och utvecklande att få arbeta mer med olika digitala lösningar under den här perioden. Samtidigt ser vi att företagen också längtar efter att få möta sina kunder fysiskt igen. Vi tror att framtidens mötesindustri kommer att rymma både det digitala och det fysiska, med större valfrihet och variation. Med Partnerinvest har vi möjlighet att tillföra ytterligare kompetens och resurser för att kunna växla upp när efterfrågan på våra tjänster ökar.”

 

Space Production monter i Tokyo, Japan


 

För mer info, vänligen kontakta

Kaj Edanius, VD Space Production AB
+46 708 54 20 30
kaj.edanius@spaceproduction.se

 

Johan Berggren, investerare Hammarviken Partnerinvest AB
+46 705 42 66 34
johan@partnerinvest.se

Share your thoughts