VILKA ÄR PARTNERINVEST?

Partnerinvest ingår i företagsgruppen Hammarviken. Med bas i moderbolaget Hammarviken Företagsutveckling, besitter gruppen en bred kompetens inom företagandets alla delar. Gedigen erfarenhet i kombination med nya och moderna tankar, främst från inkubatorn Yuncture, borgar för att Partnerinvest kan ta bolag som har hamnat i svårigheter ur sin knipa för att därefter utvecklas igen.

ide ikon
pengar ikon
nätverk ikon
juridik ikon
på våg upp ikon
Megafon ikon

Våra värderingar

Transparens och goda relationer är för oss grundpelare för framgångsrika samarbeten.

Partnerinvest jobbar alltid med stor respekt för entreprenören och företagets historia. Dock ser vi till bolagets bästa och bygger därför en stabil grund utifrån rätt kärna och kompetens. Det kan därmed innebära att man ibland behöver fatta svåra och känsliga beslut, men som är nödvändiga för företagets framtida utveckling.