pexels-pixabay-355948-1024x623.jpg

Likviditetsproblem? Läs om hur vi investerar i bolag!

I vårt tidigare inlägg fick du läsa lite mer kring Partnerinvest, vad vi gör och vilka värderingar vi har. I denna text tänkte vi berätta lite mer kring våra investeringar i bolag med likviditetsproblem, vår strategi samt hur vår tid i bolag ofta ser ut.  

Vilka är kriterierna för våra investeringar i bolag med likviditetsproblem?

När ett bolag kontaktar oss arbetar vi i ett högt tempo och det tar inte lång tid från kontakt till beslut. Innan vi undersöker ett bolag närmre har vi ett par grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda innan vi går vidare i processen.

Bolaget ska ha minst 300 miljoner kronor i omsättning. Den huvudsakliga verksamheten ska vara i Sverige och vi investerar ej i verksamheter som av oss anses vara oetiska. För oss är det bland annat verksamheter som sysslar med sms-lån, betting, vapen och liknande. I övrigt är vi öppna för alla typer av bolag.

Har du läst vårt senaste inlägg? Där berättar vi mer om våra värderingar och hur vi arbetar. Du hittar det här.

Hur ser vår strategi ut för bolag med likviditetsproblem?

När vi investerar i ett bolag gör vi det med egna pengar. Vi köper majoriteten av företaget och/eller gör en nyemission i företaget. Vi är också öppna för kompanjonskap med såväl befintliga som nya delägare. För oss är det viktigt att bolaget har den kompetens som krävs för att vända bolaget och gå mot ljusare tider.

Hur ser vår horisont ut?

Vi på Partnerinvest vet att alla bolag är olika och därför är det inte heller riktigt att sätta upp regler för hur resan tillsammans med bolag som har likviditetsproblem ska se ut. Vi tror på att sätta upp mål utefter varje bolags förutsättningar. Dock har vi genom åren samlat på oss lite generella riktlinjer hur vår horisont ungefärligen ser ut.

Att vända ett bolag från likviditetsproblem till sitt rätta värde går inte över en natt. Förändringsfasen är lång och det krävs såväl tid som tålamod att bygga upp en stabil plattform och vi vill vara med i alla faser. Vi brukar säga att det tar mellan 3–4 år att gå från investering genom förändring och till en stabil plattform. Vår ungefärliga exit-horisont är därför mellan 3-6 år.

Teamet på Partnerinvest har också tagit fram generella riktlinjer för vad som sker i bolaget under de åren som Partnerinvest är involverade i bolag.

År 1 – kontakt och investering

Ni kontaktar oss med en förfrågan om ett företagsförvärv. Efter det återkommer vi endast ett par dagar därefter med ett besked huruvida vi väljer att gå vidare eller inte. Vi förstår vikten av att hålla ett högt tempo i processen och vi hjälper varandra att snabbt ta oss framåt.

År 2 – strategi och kompetens

För att vända ett bolag med likviditetsproblem behöver saker hända snabbt och smidigt. Därför påbörjar vi omgående vårt arbete med bolaget efter vår investering. Vi sätter upp strategier och milstolpar tillsammans och vi arbetar hårt för att vända bolaget till dess rätta värde. Med vår gedigna kompetens, breda kompetenser och stora nätverk är vi övertygade om att vi har goda förutsättningar att lyckas.

År 3 – år 3–6

Beroende på bolaget och dess förutsättningar börjar det bli tid för Partnerinvest att göra en exit. Vi har nu arbetat med att bygga upp bolagets värde med ett långsiktigt perspektiv med förhoppningen om en ljus framtid. När det är dags för oss att träda ut, finns det många vägar att ta. Vi tittar tillsammans på olika konstellationer så som nya partners, ny investerare eller annat som passar bolaget och dess framtida mål och visioner. Exempelvis har Hammarviken Företagsutveckling, som Partnerinvest är en del av, investerat i många bolag där målet är att driva företag som ständigt utvecklas.

Likviditetsproblem

Kontakta oss

Likviditetsproblem i bolaget? Det kan hända vem som helst och kan bero på en mängd olika faktorer. Kontakta oss redan idag, kanske är vi din framtida partner. Med många års erfarenhet och kunskap vänder vi bolag till dess rätta värde!