lukas-blazek-GnvurwJsKaY-unsplash-1-scaled.jpg

Hur går en konkurs till?

Om ett företag inte kan betala tillbaka skulder, eller att det är förväntat att de inte kan betala tillbaka skulden under lång tid, kan företaget bli försätt i konkurs. Detta innebär att företaget inte längre äger sina tillgångar. Dessa tillgångar kommer istället att säljas i ett försök att betala av skulderna. Både gäldenären och borgenären kan skicka en konkursansökan om inledande av konkursförfarande. Oavsett var ansökan kommer ifrån, kommer den utredas och behandlas på samma sätt.

Vad händer med företag i konkurs?

När företag inte längre kan betala tillbaka sina skulder kommer ett man inleda ett så kallat konkursförfarande. Tingsrätten beslutar om företaget i fråga går i konkurs, vilket innebär att om man anser att skulden inte är justerbar inom en snar framtid kommer man inleda ett konkursförfarande. Därefter utser tingsrätten en konkursförvaltare som ansvarar för inventeringen av tillgångar och skulder. Tillgångar kan vara kontanter, likvida medel i valuta eller egendom som utrustning eller fastighet. När denna kartläggning är klar kommer tillgångarna att säljas för att återbetala skulden.

Skulden kommer att likvideras enligt ett specifikt system. Med andra ord, vissa fordringsägare har högre prioritet än andra fordringsägare, den så kallade prioritetsordningen. Så länge det finns tillräckligt med pengar kommer skulder att bli återbetalade i prioritetsordning. Om ett företag är inblandat i ett konkursförfarande kommer företaget att upphöra att existera efter förfarandet är avklarat. Ingen borgenär kan kräva pengar eller kompensation från företaget. Detta gäller dock inte ägaren till ett enskilda firmor, eftersom företagets skuld i dessa fall ses som privat skuld.

Gäldenärens skyldigheter och rättigheter vid en konkurs

Gäldenären får inte längre äga några tillgångar i konkursboet och får till exempel inte sälja eller på annat sätt avyttra dessa tillgångar. Gäldenären får inte ingå ett nytt avtal för att påverka finanserna i konkursen på något sätt. Som gäldenär måste du också samarbeta med tingsrätten och konkursförvaltaren så att han har möjlighet att utföra sitt arbete. Vissa speciella regler gäller för företag (exklusive enskilda företag), och som företrädare för företaget finns det inga begränsningar för den privata sektorn i konkursförfarandet

Du kan betala personligen för ditt företag i konkurs

Tumregeln är att endast företrädare för enskilda firmor eller kommanditbolag bär personligt betalningsansvar över företagets skulder. Men även företrädare för ett aktiebolag i konkurs kan du personligen vara ansvarig för att betala företagets skatter och avgifter. Detta kallar man för representativt ansvar. Representanten är vanligtvis en eller flera personer i styrelsen. En annan person som har kontroll i ett aktiebolag kan dock också agera som representant.

Om representanten agerade medvetet eller grovt oaktsam kan han man hålla denne personligt ansvarig. För att undvika denna situation bör du ansöka om konkurs i tid. Om du har vidtagit snabba och omfattande åtgärder för att betala av skulder till alla borgenärer anser man inte att du varit grovt vårdslös. En sådan åtgärd kan till exempel vara att ansöka om konkurs.

konkurs

Företaget kan utvecklas vidare

Vi på Parterinvest investerar i bolag med potential som tillfälligt har hamnat en ekonomisk kris, eller som riskerar att bli företag i konkurs. Kontakta oss innan konkursansökan för att hitta en lösning när du märker att företaget börjar få problem. Vi har lång erfarenhet av att vända den negativa trenden och återställa företag till dess fulla potential.