INVESTERINGSSTRATEGI

Med egna pengar köper vi majoriteten, och/eller gör nyemission i företaget som behöver hjälp. Samtidigt går vi in fullt med den kompetens som behövs för att vända bolaget. Vi arbetar med såväl Hammarvikens egna medarbetare, som med externa krafter inom vårt stora nätverk. Vi är öppna för kompanjonskap med befintliga eller nya delägare.

Vi är intresserade av bolag inom i stort alla branscher, men avstår från företag med verksamheter inom sms-lån, betting och vapen. Utöver tidigare nämnda branscher exkluderar vi naturligtvis branscher inom sådant som Partnerinvest anser oetiskt. Bolaget ska även omsätta minst 100 MSEK. 

VI DRIVER FÖRÄNDRING

Ett företag hamnar periodvis i svårigheter. Några avgörande felaktiga beslut, oväntade svängningar i marknaden eller organisationsstörningar kan medföra problem för ett i grund och botten bra bolag.

Erfarenheten, kreativiteten och tillgången till ett stort kapital, gör Partnerinvest till en naturlig kontakt för intressenterna kring ett bolag som är på väg in i en besvärlig situation. Med handlingskraft, öppna ögon och egna insatta pengar, är vi med och vänder bolaget till dess rätta värde.

partnerinvest roadmap

INVESTERINGSHORISONT

Partnerinvest har ingen bestämd tidshorisont för sina investeringar. Dock är vår erfarenhet att det ofta tar 3 – 4 år att ta ett företag från sina bekymmer, genom en förändringsfas, till dess att det är konsoliderat med en stabil plattform för sin framtida resa. Med det som bakgrund har vi en ungefärlig exit-horisont på 3 – 6 år. Vi vill vara med hela tiden genom dessa faser. Även om vi tar snabba beslut och agerar med högt tempo, har vi alltid ett långsiktigt tänk för företaget.

roadmap ett år

KONTAKT & INVESTERING

Efter förfrågan om vårt intresse att förvärva ett bolag, lovar vi besked tillbaka inom några få dagar. Vi arbetar alltid mycket snabbt och effektivt och förstår vikten av att hålla ett högt tempo i processen.

roadmap två år

STRATEGI & KOMPETENS

När vi gör en investering påbörjas direkt arbetet för att skapa värde. Tillsammans sätter vi strategi och milstolpar framåt. Partnerinvest har inte bara själva bred kunskap, utan även ett stort nätverk av kompetenser som kan involveras.

tre till sex år roadmap

EXIT

Vi har en ungefärlig exit-horisont på 3-6 år men bygger bolagsvärde med ett långsiktigt perspektiv. När exit blir aktuellt finns många vägar att gå. Tillsammans tittar vi på framtida konstellationer och eventuella nya partners.