Bild2.jpg

5 saker att tänka på innan du kontaktar oss

Investering i företag. Det är något vi gör då ett bolag på ett eller annat sätt kan dra nytta av oss och det vi erbjuder, när det kanske inte gick riktigt som planerat. Ett företag kan hamna i en ekonomisk kris av mängder av anledningar som inte har något att göra med bolagets potential. Ibland dyker det upp oväntade situationer som leder till att många företag ställs inför svåra utmaningar och ekonomiska problem.

Innan du kontaktar oss på Partnerinvest för investering i företag kan det vara en god idé att se över vilka val du har.

Var väl förberedd

När du ska presentera din företagsekonomiska situation är det viktigt att du har en väl genomtänkt presentation av ditt bolag. Det måste vara tydligt varför investeringen kommer att vara lönsam och att företaget lyckas. Du måste också beskriva vem som driver företaget och vad de kan bidra med till företagets framgång. Företagets målmarknad och dess marknadsplan bör även finnas med.

Utöver presentationen av ditt bolags affärsplan behöver du ha en genomgående presentation av den ekonomiska situationen du är i.

Värdering av företaget

Du och investeraren måste komma överens om hur mycket kapital bolaget behöver och när. Företagets värde och investerarnas bidrag måste också värderas. Villkoren för samarbetet är själva bundna av aktieägaravtalet. En viktig del av ett företags värdering är företagets skulder och avtal. Investerare granskar alltid alla avtal som är tecknade med verksamheten innan de investerar.

Gör realistiska förutsägelser

Riskkapitalister förväntar sig väl genomarbetade resultat- och likviditets prognoser. För att bevisa att din prognos är korrekt måste du ta fram en plan som visar hur man ska hantera marknaden. Därför bör affärsplanen och presentationen vara så specifik och tydlig som möjligt. Lova inte att överskrida din bokning.

Bygg och använd ditt nätverk

Om bolaget saknar färdigheter måste du överväga hur du skaffar dig färdigheter, till exempel genom rekrytering, kompetensutveckling eller genom att hitta nya partners. Börja alltid med att gå igenom ditt eget nätverk och dina egna kontakter innan du påbörjar en rekryteringsprocess för att hitta nya partners.

Utveckla strategi och vision inför investering i företag

Det är alltid bra att sätta upp en vision om hur framtiden ska se ut innan man träffar en investerare. Arbeta fram en vision som du sedan sätter dina målsättningar utifrån, de bör vara långsiktiga och konkreta. För att nå målen du satt upp behöver du ta fram en strategi och sedan en handlingsplan som reder ut vad du ska göra och när.

Investering i företag – vi hjälper företag med ekonomi, kunskap & nätverk

Det finns många viktiga faktorer som har betydelse för att vända ett företag.  Om ni väntar för länge med att söka efter hjälp, med förhoppningen om att det ska vända med tiden, riskerar ni att tvingas försätta bolaget i konkurs. Ta därför hjälp av någon som kan – och gör det i tid.

Partnerinvest erbjuder företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter att komma upp på banan igen. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar över hur vi kan hjälpa ditt bolag.