pexels-ylanite-koppens-796602-1024x682.jpg

Guide för överlevnad under företagets omstrukturering

Omstrukturering i företag genomförs med goda intentioner och med ett intresse för företagets bästa. Anledningen kan vara flera, exempelvis för att öka vinster, minska kostnader och förbättra kundupplevelser. Gemensamt för alla omstruktureringar är strävan mot att nå vissa, bestämda mål. Med det sagt kan det vara mycket svårt att hantera och känslorna kan svänga åt flera olika håll. Men häng kvar! Vi delar med oss av en handfast guide för dig som genomgår en omstrukturering i företaget.

1. Var medveten om att omorganisationer ger upphov till förvirring

Först vill vi tala om förvirring. Tänk om någon gör om i ditt hem, möblerar om och ändrar strukturen i såväl din garderob som i alla köksluckor. Visst skulle du bli förvirrad? I princip fungerar det på samma sätt i en organisation. Under omorganisationen känner du dig desorienterad och obekväm. Med tiden anpassar du dig till förändringarna och du kommer att skapa nya rutiner. Det viktigaste under och efter en omorganisation i ett företag är att du vet om att dessa känslor är helt normala.

2. Behåll kontroll – även under omstrukturering!

För det andra är känslor i olika former helt normalt under en omstrukturering i företag, som vi redan nämnt tidigare. Viktigt att nämna är att det är viktigt att du försöker kontrollera känslorna i så hög utsträckning som möjligt. I annat fall är det lätt hänt att beteendeförändringar så som distraktion och negativitet följer med in i den nya företagsstrukturen. Det kommer att påverka dig på jobbet, men också hemma.

3. Bli framgångsrika i den nya företagsstrukturen

För det tredje är förändring en möjlighet till framgång. Det är dock viktigt att man tar sig förbi de känslor som inte sällan uppstår under en omorganisation. För att göra det möjligt är det viktigt att du och ditt team förstår varför man genomför omstruktureringar och vad målen med det är. Sätt det i kontext för medarbetarna och deras specifika uppgifter. Förklara varför ni ändrar sättet att arbeta och varför ni kommer att genomföra nedskärningar av personal och så vidare.

4. Var en sann ledare!

Vare sig du arbetar som teamledare, chef eller annan position där folk känner förtroende för dig, var den ledare du själv önskar. Förvisso krävs det ofta en hel del konfidentiella delar under omstruktureringar i företag, men försök så gott det går att vara öppen och ärlig inför samtliga medarbetare. Om du hör rykten, förstärk inte utan försök hellre skingra dessa.

5. Undvik grupperingar under omstrukturering

Slutligen vill vi ta upp att människor gärna samlas i grupp under tider som upplevs som osäkra och jobbiga för att öka känslan av trygghet. Som ledare är det viktigt att hålla sig så neutral som möjligt och att hålla sig utanför uppdelningar och grupperingar på arbetsplatsen, vilket annars kan skapa jobbiga diskussioner och rykten som snarare förvärrar situationen än tvärtom.

 

Omstrukturering

Partnerinvest – en partner för bolag med ekonomiska svårigheter

När ett företag eller organisation befinner sig i ekonomiska svårigheter kan det ibland vara bra att få in en partner som kan tänka nytt och se saker ut olika vinklar. Partnerinvest investerar med eget kapital, gedigen erfarenhet och hög kunskap i bolag med ekonomiska svårigheter. Vi är en företagsgrupp, särskilt starka inom affärsutveckling, affärsjuridik, projektledning samt kommunikation. Vi ser potential i bolag med en låg lönsamhet och vänder bolaget till dess rätta värde. Är du intresserad av att veta mer? Klicka här.