Bild3.jpg

Hur arbetar vi med våra bolag?

Ekonomiska svårigheter kan påverka alla företag av många skäl. Det kan till exempel orsakas av organisatoriska störningar, felaktiga beslut och ofta förändrade marknader. Detta kan resultera i att företag kan komma att vara i behov av en företagsrådgivare. Det är här Partnerinvest kommer in och kan hjälpa. Vi har lång erfarenhet att vända företag i ekonomisk kris och få dem på fötter igen.

Många företag väntar för länge med att åtgärda orsakerna. Det är viktigt att göra nödvändiga förändringar så snart som möjligt. Läs vidare för att se hur vi kan hjälpa företag att få vind i seglen igen.

Vad är vår strategi som företagsrådgivare?

Vi har sett potentialen hos företag som för närvarande inte har den bästa lönsamheten och vi vet hur man förändrar situationen. När vi startar ett samarbete kommer vi, förutom att investera ett kapital, även agera som företagsrådgivare. Vi bildar ett team som passar företaget, oavsett om det är i behov av intern eller en extern expertis. Genom dessa typer av investeringar har vi återställt många företag till dess rätta värde.

Många företag kan regelbundet hamna i någon typ av svårighet. Några kritiskt felaktiga beslut, oväntade fluktuationer på marknaden eller organisatoriskt kaos kan orsaka problem för ett företag som har stor potential. När vi investerar i ett företag gör vi det för våra egna pengar. Vi köper företagets aktier och/eller emitterar nya aktier i företaget. Dessutom välkomnar vi också etableringen av partnerskap med befintliga aktieägare och nya aktieägare.

Vi har erfarenheten, kreativiteten och tillgång till stora mängder kapital. Detta gör oss till en självklar kontakt för bolag som har hamnat i en besvärlig situation. Med vårt stora nätverk och breda handlingskraft, egna investeringar och kunskap, vänder vi bolag för att återfå sitt verkliga värde.

Hur vi sätter upp en plan för vårt samarbete

Vi på Partnerinvest vet att alla företag är olika och formulerar därför åtgärdsplanen olika beroende på varje enskilt företags problem. Vi tror på att sätta mål utifrån varje enskilt företags villkor och behov. Under åren har vi dock samlat några allmänna riktlinjer om den allmänna situationen för vår vision.

Att omvandla ett företag i ekonomisk kris till dess verkliga värde är en övergripande uppgift som man inte kan åtgärda över en natt. Förändringsfasen är lång och det tar tid och det kräver tålamod att åter etablera en stabil plattform. Vi deltar i alla faser med vår expertis. Vi brukar säga att det tar 3–4 år från vår initiala investering till att företaget ska ha en gedigen grund att stå på.

företagsrådgivare

Kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa ditt bolag upp på fötterna igen. Att ha en partner som kan agera som företagsrådgivare kan vara till stor hjälp. Vänta inte med att söka hjälp om du hamnat i ekonomisk kris. Ju snabbare åtgärder sätts in desto större chanser har ditt bolag att lyckas.