lauren-mancke-aOC7TSLb1o8-unsplash-scaled.jpg

5 tips för dig som vill vända bolaget

I den nuvarande situationen tvingas många företag dras med lägre intäkter. Du kan vända dig till oss på Partnerinvest för företagsrådgivning och ta reda på hur du kan ta dig ur situationen. Vi kommer att ge dig hjälp för att ditt företag ska få ett positivt kassaflöde och börja tjäna pengar igen. Läs vidare för fem tips om företagshjälp.

1. Utveckla en kassaflödesanalys

Utveckla en kassaflödesanalys och likviditetsbudget som beskriver företagets ekonomiska situation och företagets kassaflöde. Det vill säga, förändringar i likvida medel. Betalningsflödet är uppdelat i tre delar: kassaflöde från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. När man analyserar affärer ur ett kassaflödesperspektiv är det viktigt att förstå alla tre områdena, samt vilka faktorer de blir påverkade av.

2. Bygg en bra ledningsgrupp

Att ändra ett företag från ett minustecken till ett plustecken är inte något en person kan göra själv. Det är därför viktigt att du snabbt bildar en väl fungerande ledningsgrupp. I gruppen, som diskuterar strategier, pågående aktiviteter och verkställande beslut, ska du kunna ha en ärlig och uppriktig konversation.

3. Kompetensinventera

Titta på dig själv och ditt företag utifrån, och kategorisera vilken typ av kunskap du och ditt företag besitter? Vad är det som saknas och vilken kunskap behöver bolaget för att kunna utvecklas? När du har lokaliserat en kunskapslucka är det sedan dags att leta efter den hos en rådgivare. Börja leta i ditt redan befintliga nätverk, om du inte hittar någon med rätt kompetens kan du istället vända dig till oss för företagsrådgivning.

4. Våga ställa viktiga frågor

Som ett fjärde tips från vår företagshjälp är det viktigt att vara ärlig när du beskriver ditt företag, detta är ditt nästa steg och du måste förbereda dig. Leta efter konsulter som är riktigt intresserade och som kan hjälpa dig. Beskriv därefter villkoren och förväntningarna, men börja i begränsad skala, på relativt kort tid. Detta gör att du snabbt kan utvärdera vilka alternativ du har.
Även om den här personen har rätt kunskap kan det även vara en god idé att se så att det finns en personkemi. Då blir samarbetet mycket lättare och mer intressant. Engagemang är viktigt, men man måste också förvandla det till handling, så att det inte bara är tomt samtal om allt. Lös frågor såsom kostnad, hur ofta du ska träffas och även hur länge du ska stanna innan ni börjar arbeta tillsammans.

företagshjälp

5. Sök investeringar i ditt bolag

Ett sätt att få in mer pengar i sitt bolag kan vara att till exempel ta in nya investerare genom att delvis sälja företaget. När vi investerar i ett företag gör vi det för våra egna pengar. Vi köper företagets aktier och/eller emitterar nya aktier i företaget. I gengäld får du en partner med stor erfarenhet att vända företag och göra de lönsamma igen. Kontakta oss för att veta mer, diskutera hur vi kan hjälpa just ditt företag upp på fötterna igen eller för att ta del av mer tips från vår företagshjälp.