Bild7.jpg

Finns det en framtid för din verksamhet?

Störande händelser och förändringar är en del av det dagliga livet för många företag, och det finns många situationer som sätter företag i svåra positioner. Att leda ett företag i kris, komma ur det, hantera svåra beslut som kan behöva fattas och komma ur en nedgång är en konst.

Att identifiera signaler för obestånd i tid

Det kan minst sagt vara stressigt att försöka lokalisera orsaken till företagets ekonomiska problem. Viktigt är dock att ta tag i det i tid så att problemet inte växer och startar en kedjereaktion för företagets ekonomi. Antalet ordrar minskar, fakturor har inte betalats, betalningsanmärkningar, kortfristiga skulder är större än kortfristiga fordringar. Checkkrediten är på väg att ta slut, dåliga finansiella nyckeltal.

Nedan hittar du tre tips som är en god start för att försöka ta dig ur en situation med obestånd.

1.  Gör en likviditetsplan

En likviditetsplan är en sammanställning av de intäkter och kostnader som kommer att ske under den närmaste tiden och de kommande sex månaderna. Det är alltså pengar in och pengar ut, vecka för vecka. Här ser du det verkliga behovet av kapital och vilken betalförmåga som finns. Är problemen kortsiktiga eller långsiktiga?

2.  Ha kontroll över kassaflödet

Det första som bör göras i ett krisläge är att se över företagets kostnader. Vilka utgifter är möjliga att kapa? Finns det möjlighet att sälja av varulager, maskiner eller andra tillgångar för att skapa betalförmåga.

Precis som du, är de flesta leverantörer i behov av att sälja, men att hitta nya kunder är arbetskrävande och kostsamt samtidigt som det är viktigt att behålla upparbetade relationer. Därför kan det vara en bra idé att förhandla om förlängda kredittider. Du kan vinna mycket på att förlänga din kredittid från 30 dagar till 90 dagar.

Att driva in gamla kundfordringar är en självklar sak som många ändå drar sig för. Det kan kännas jobbigt och obehagligt, men det finns ingen anledning att ligga ute med pengar – särskilt inte om ni själva riskerar att hamna på obestånd.

3.   Sälj och kommunicera!

Under normala omständigheter är sälj och kommunikation i nedgång ett bra sätt att bädda för framgång den dag det vänder igen. Skriv listor över drömkunder och sätt dig sedan och kontakta dem. Vänd dig till ditt företags nätverk, boka in möten, besök event för företaget. Det finns en ofta en mängd möjligheter för hjälp vid ekonomiska problem för företag som vårdar sitt nätverk. Men glöm inte heller att underhålla befintliga kunder och affärsrelationer!

Företag i kris

Ta hjälp i tid – vi hjälper företag i kris

Tiden är den enskilt viktigaste faktorn för att ni ska lyckas ta er ur ett ekonomiskt obestånd med lyckad utgång. Om ni väntar för länge, med förhoppningen om att det ska vända med tiden, riskerar ni att tvingas försätta bolaget i konkurs. Ta därför hjälp av någon som kan – och gör det i tid.

Partnerinvest erbjuder företag med tillfälliga ekonomiska svårigheter att komma upp på banan igen. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.