Category / Ackord / Ekonomiska svårigheter / Partnerinvest

    Loading posts...
  • Bild3.jpg

    Vad är ett ackord?

    Ackord är en uppgörelse om betalning mellan en gäldenär och dess fordringsägare. Inom ramen för en ackordsuppgörelse har företag i ekonomiska svårigheter goda möjligheter att genomföra övergripande åtgärder för sin verksamhet för…