Bild5.jpg

Vilka kriterier behöver bolaget uppfylla för investering från oss?

Vi bidrar med ett kapital och ett aktivt delägarskap men det är alltid du som entreprenör som är den centrala i verksamheten där målet är att öka bolagets omsättning. Vi är ett kapitalstarkt och erfaret riskkapitalbolag med bred branschkännedom. Mer resurser, större engagemang och bredare investeringsfilosofi gör att vi kan investera mer – i fler branscher, i fler skeden, i fler sammanhang och med fler partners.

Är ni i ett läge där ni behöver mer kapital för att växa? Har ni rätt förutsättningar så kan vi hjälpa er.

Vilka företag kan vi hjälpa?

Som vi nämnde investerar vi i företag med ekonomiska svårigheter. Grundförutsättningarna för att vi ska gå in som investerare i bolag är dessa:

  • Bolagets omsättning är minst 300 miljoner
  • Huvudverksamhet i Sverige
  • Företaget bedriver inte oetisk verksamhet. För oss betyder detta att driva företag relaterade till SMS-lån, vapen och spel eller andra saker som vi anser vara oetiska.

I övrigt investerar vi i och är intresserade av alla branscher. Efter att ha kontaktat oss med förfrågan om investering i företaget återkommer vi med svar inom några dagar. För oss är snabba beslut viktiga. Att få företag på fötterna igen bör utföras på snabbast och mest effektiva sätt.

Innan vi går in med investering i företaget

Det är viktigt att vi, eventuella medinvesterare och entreprenören är överens om vart bolaget ska vara om några år. Hur vi ska nå den punkten och hur vårt ägande ska avslutas. Vi letar efter bolag som har förmågan att bli morgondagens ledande bolag. Därför är det viktigt att vi kan agera som ett samspelt team. Som investerare bidrar vi med kapital och ett aktivt delägarskap men det är fortfarande viktigt att du har en central del i bolaget.

Vår investeringsstruktur

Vi har ett stora möjligheter att investera vårt kapital i olika former. Detta innebär att vi kan tillhandahålla medel genom utfärdandet av nyemissioner (skapandet av nya aktier), konvertibla obligationer, inlösbara aktier, preferensaktier etcetera.

Vår uttalade investeringshorisont är 3–4 år, vilket det brukar ta för de flesta bolag att gå från insolvens till att stå på en stabil grund igen. Därför ligger vår generella exit- horisont på 3–6 år.

I ett flertal av våra portföljbolag ser vi en industriell försäljning som ett logiskt avslut på vårt delägande. I andra företag kan det dock vara mer logiskt att vi låter andra investerare ta över. För vissa företag är det istället mest naturligt att grundaren köper ut vår investering i företaget.

Vänta inte med att söka en investering i företaget

Tveka inte att kontakta oss om ditt företag passar in i beskrivningen ovan. Att snabbt hitta en lösning på likviditetsbrist är det bästa botet på den huvudvärk som insolvens skapar. Det är viktigt att få in det kapital som krävs för att lösa tillfälliga problem så att det inte slutar i en nedåtgående spiral. På så sätt kan du öka ditt bolags omsättning snabbt istället för att riskera att det går så långt att det slutar i en rekonstruktion, eller rent av konkurs.