VILL DU UTVECKLAS?

På Partnerinvest tycker vi om kunskap och möjligheten att ständigt utvecklas. Detta är något vi vill dela med oss av. Här finner du en mängd olika artiklar. Allt ifrån hur vi arbetar till svar om obestånd, ackord, investeringar och mycket mycket mer.

Vad är en rekonstruktion och när är det möjligt?

Rekonstruktion är en utväg för företag i tillfälligt obestånd men som i princip är lönsamma. På grund av en tillfällig brist på likvida medel kan inte bolaget betala tillbaka sina skulder. Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge företag med sund kärna en möjlighet att skapa stabilitet och bli lönsamma igen. Under rekonstruktionsprocessen kommer företaget…

Hur går en konkurs till?

Om ett företag inte kan betala tillbaka skulder, eller att det är förväntat att de inte kan betala tillbaka skulden under lång tid, kan företaget bli försätt i konkurs. Detta innebär att företaget inte längre äger sina tillgångar. Dessa tillgångar kommer istället att säljas i ett försök att betala av skulderna. Både gäldenären och borgenären…

Vad menas med likvidation?

Likvidation är när man beslutar eller blir tvingad till att upplösa ett företag. Ordet i sig betyder flytande. Det handlar med andra ord om att förvandla företagets tillgångar från ett fast till ett flytande tillstånd. Det vill säga i form av ett företag och dess fasta tillgångar säljs av och bolaget avvecklas. En likvidation kan…

5 tips för dig som vill vända bolaget

I den nuvarande situationen tvingas många företag dras med lägre intäkter. Du kan vända dig till oss på Partnerinvest för företagsrådgivning och ta reda på hur du kan ta dig ur situationen. Vi kommer att ge dig hjälp för att ditt företag ska få ett positivt kassaflöde och börja tjäna pengar igen. Läs vidare för…

5 frågor & svar om obestånd

Att vara på obestånd innebär att ett företag inte kan betala tillbaka sina skulder. Det är ett krav att de ekonomiska svårigheterna inte är tillfälliga. För att undvika detta måste du vara uppmärksam på varningssignalerna. På så sätt har du möjlighet att agera i tid och kan få företaget ur krisen. När är man på…

Vilka kriterier behöver bolaget uppfylla för investering från oss?

Vi bidrar med ett kapital och ett aktivt delägarskap men det är alltid du som entreprenör som är den centrala i verksamheten där målet är att öka bolagets omsättning. Vi är ett kapitalstarkt och erfaret riskkapitalbolag med bred branschkännedom. Mer resurser, större engagemang och bredare investeringsfilosofi gör att vi kan investera mer – i fler…

Hur arbetar vi med våra bolag?

Ekonomiska svårigheter kan påverka alla företag av många skäl. Det kan till exempel orsakas av organisatoriska störningar, felaktiga beslut och ofta förändrade marknader. Detta kan resultera i att företag kan komma att vara i behov av en företagsrådgivare. Det är här Partnerinvest kommer in och kan hjälpa. Vi har lång erfarenhet att vända företag i…

5 saker att tänka på innan du kontaktar oss

Investering i företag. Det är något vi gör då ett bolag på ett eller annat sätt kan dra nytta av oss och det vi erbjuder, när det kanske inte gick riktigt som planerat. Ett företag kan hamna i en ekonomisk kris av mängder av anledningar som inte har något att göra med bolagets potential. Ibland…

Finns det en framtid för din verksamhet?

Störande händelser och förändringar är en del av det dagliga livet för många företag, och det finns många situationer som sätter företag i svåra positioner. Att leda ett företag i kris, komma ur det, hantera svåra beslut som kan behöva fattas och komma ur en nedgång är en konst. Att identifiera signaler för obestånd i…

Vad är ett ackord?

Ackord är en uppgörelse om betalning mellan en gäldenär och dess fordringsägare. Inom ramen för en ackordsuppgörelse har företag i ekonomiska svårigheter goda möjligheter att genomföra övergripande åtgärder för sin verksamhet för att få det på fötter igen. Företaget har även möjlighet till nedskrivning av skulder genom olika typer av ackordsförhandlingar. Vad är ett ackord?…

Betydelsen av nätverk för företag

Företagsnätverk eller nätverkshub – kärt barn har många namn och det är utan tvekan en av de mest framgångsrika marknadsföringsteknikerna för att både upprätthålla och påskynda ett bolags framgång. Det är en värdefull taktik för att öka din kunskap, lära av andras framgångar, locka nya kunder och vårda ditt företag. Det kommer medföra, om det…

Partnerinvest förvärvar Space Production

Pressrelease Space Production AB tar in nytt kapital genom aktivt ägande – står starka att möta framtidens mötesbransch efter pandemin.   Den 15 december 2020 förvärvade Hammarviken Partnerinvest tillsammans med Johan Berggren 51% av Space Production. Partnerinvest kommer utöver kapital att bidra med kompetens inom management och affärsutveckling.   Space Production är ett av Sveriges…

5 saker att överväga innan beslut om investering

Investering kan vara en positiv sak för bolaget, och i detta fall fokuserar vi huvudsakligen på investeringar i företag med ekonomiska svårigheter. Beroende på omständigheterna kan det vara gynnsamt ur flera olika perspektiv. Kanske behövs en viss typ av kunskap? Erfarenhet? Men kanske främst kapital? Oavsett, finns det ett par saker som kan vara av…

3 tips för att överleva företagets insolvens

Det finns naturligtvis en mängd olika orsaker till att insolvens i ett företag uppstår. För det första kan det vara störningar i organisationen, men även förändringar i efterfrågan, omstruktureringar i företaget med mera. Oavsett anledning är det tufft, inte minst för dig som företagsledare att gå igenom en sådan fas. På Partnerinvest arbetar vi dagligen…

Guide för överlevnad under företagets omstrukturering

Omstrukturering i företag genomförs med goda intentioner och med ett intresse för företagets bästa. Anledningen kan vara flera, exempelvis för att öka vinster, minska kostnader och förbättra kundupplevelser. Gemensamt för alla omstruktureringar är strävan mot att nå vissa, bestämda mål. Med det sagt kan det vara mycket svårt att hantera och känslorna kan svänga åt…

Vad är en konkurs?

En konkurs kan drabba alla, fysiska personer såväl som juridiska personer. Anledningen kan naturligtvis vara flera men gemensamt för de alla är att personen eller företaget inte kan betala sina skulder under en längre tid. Partnerinvest investerar främst i bolag som befinner sig i ekonomiska svårigheter, som har likviditetsproblem, och vi tänkte berätta lite grundläggande…

Partnerinvest – för företag med ekonomiska svårigheter

Vi på Partnerinvest brinner för bolag och allt som hör därtill. Vårt namn är egentligen precis vad det låter; vi är en partner till bolag som befinner sig i ekonomiska svårigheter och investerar med hög kunskap, gedigen erfarenhet och eget kapital. Med andra ord är Partnerinvest en företagsgrupp som arbetar för transformation av bolag som…

Likviditetsproblem? Läs om hur vi investerar i bolag!

I vårt tidigare inlägg fick du läsa lite mer kring Partnerinvest, vad vi gör och vilka värderingar vi har. I denna text tänkte vi berätta lite mer kring våra investeringar i bolag med likviditetsproblem, vår strategi samt hur vår tid i bolag ofta ser ut.   Vilka är kriterierna för våra investeringar i bolag med…