Bild2-1024x683.jpg

5 saker att överväga innan beslut om investering

Investering kan vara en positiv sak för bolaget, och i detta fall fokuserar vi huvudsakligen på investeringar i företag med ekonomiska svårigheter. Beroende på omständigheterna kan det vara gynnsamt ur flera olika perspektiv. Kanske behövs en viss typ av kunskap? Erfarenhet? Men kanske främst kapital? Oavsett, finns det ett par saker som kan vara av värde att tänka på innan man tar ett beslut om investering.

1. Vad vill du med företaget? Är en investering den rätta vägen?

Som företagsledare har man ofta en tydlig vision och klara mål för vart man önskar driva företaget. Inte sällan har man också en roadmap för hur man ska nå dit. Innan man tar in en investerare brukar vi uppmana företagsledare och ägare att vara öppna för förändringar. När en aktör investerar i bolag krävs det många gånger förändringar i företaget för att vända lönsamheten, inte minst för företag med ekonomiska svårigheter. Förändringarna kan vara stora som små och innebära allt från ändringar i sortiment och priser till nedskärningar i arbetskraft. Förändringar är ofta positivt, men det är viktigt att du inser att förändringar kommer att ske. Försök hålla ett öppet sinne, såväl för dig som för företagets bästa.

2. Vad kan en investering bidra med?

Innan du tackar ja till en investering är det av vikt att du tar reda på vad investerarna faktiskt kan bidra med. Många seriösa investerare har ofta en mängd olika kvaliteter och kunskapsområden, viktigt är dock att de stämmer överens med vad just ditt företag behöver. Fråga om tidigare erfarenheter, undersök deras kompetenser och utred deras intresse.

3. Är du beredd på förändring?

Som vi nämnt kort tidigare, kräver en investering i ett bolag som har ekonomiska svårigheter också att man är beredd på förändringar. Det är ofta nyckeln för att vända ett företag. Det är viktigt att du känner tillit till en potentiell investerare, att du litar på deras idéer och förslag. Om du inte är redo för det kommer det att bli utmattande för såväl dig som investeraren.

4. Vad ser andra som jag inte ser?

Andra ser ofta vad du inte ser. Som ledare för ett företag befinner man sig inte sällan i hamsterhjulet. Av just den anledningen vill man ha in en investerare, med nya ögon och som kan vara en frisk fläkt. Fråga potentiella investerare hur de ser bolaget. Kanske ser ni saker på helt olika sätt? Det kan vara en bra sak, på så sätt kan ni tillsammans vända bolaget att åter bli lönsamt. Men det kan också i vissa fall vara negativt, om ni inte delar fundamentala värderingar.

5. Förstår jag investeringen?

Har ni pratat igenom mål och visioner? För en lyckad investering krävs det att både du och investeraren befinner sig på samma plan. Det kan bli oerhört tufft om du tror att en sak är säker och investeraren är av en annan uppfattning. Lär känna varandra och prata igenom fundamentala saker innan investering sker!

investering

Partnerinvest – investerar & driver bolag till framgång!

Partnerinvest investerar i bolag med sviktande lönsamhet. Svårigheter gällande ekonomin kan drabba alla företag och naturligtvis av flera olika anledningar. Exempelvis på grund av en förändring på marknaden, beslut som givit negativa effekter och organisatoriska störningar. Vi har lång erfarenhet och hög kunskap när det kommer till att driva bolag och vi är särskilt starka inom affärsjuridik, affärsutveckling, kommunikation och projektledning. Vi tar oss an företag och med vår investering vänder vi bolaget och återställer det till dess rätta värde, vad vi kallar turnaround. Kontakta oss så berättar vi mer!