ravi-roshan-_AdUs32i0jc-unsplash-1024x575.jpg

5 frågor & svar om obestånd

Att vara på obestånd innebär att ett företag inte kan betala tillbaka sina skulder. Det är ett krav att de ekonomiska svårigheterna inte är tillfälliga. För att undvika detta måste du vara uppmärksam på varningssignalerna. På så sätt har du möjlighet att agera i tid och kan få företaget ur krisen.

När är man på obestånd?

Ett företag som är i ekonomisk kris behöver nödvändigtvis inte vara på obestånd. Detta gäller i de fall där företagets tillgångar kan förvandlas till rörelsekapital relativt snabbt. Kontanterna använder man sedan för att betala av skulder. Exempel på tillgångar som man snabbt kan sälja är bilar, inventarier, maskiner och lagerprodukter. Många företag som befinner sig i en stark tillväxtfas kan ha en skuld som överstiger sina tillgångar. Om skulden bara är en långfristig skuld, behöver det inte betyda att företaget är insolvent.

Vad händer vid obestånd?

Du behöver inte anmäla en konkurs direkt. Du bör däremot meddela alla borgenärer att betalningar har avbrutits och på så sätt ”frysa” din skuld. Det är då viktigt att man behandlar företagets alla fordringsägare lika. Glöm inte heller att berätta för berörda myndigheter att företaget har fryst betalningarna. Du har inte mycket tid på dig för att tänka över situationen och hitta en lösning. Därför är det viktigt att du omedelbart söker hjälp hos din revisor och advokat.

Hur kan jag hjälpa mitt företag?

Det kan finnas flera lösningar för att hjälpa ditt bolags situation. Dessa kan man använda både individuellt och tillsammans. För att återuppbygga företaget kan det vara nödvändigt för företaget att nå ett ackordavtal med borgenärerna. I detta skriver alla borgenärer av en viss procentsats av skulden. Om företaget har goda förutsättningar för att lyckas på lång sikt har de stora chanser att ta sig ur knipan. I dessa fall kan finansiärer möjligtvis ingripa för att lösa en allvarlig ekonomisk kris.

Vad innebär en rekonstruktion?

Rekonstruktion kan vara en lösning för företag som är inne i en tillfällig ekonomisk kris. En sådan ansökan skickas till tingsrätten, som sedan beslutar om en rekonstruktion ska ske. I de fall ansökan godkänns kommer en rekonstruktör utses av tingsrätten. Så länge omorganiseringen pågår är utmätningar inte heller tillåtna. Rekonstruktionen gäller i tre månader. Därefter kan tingsrätten besluta att förlänga perioden med ytterligare tre månader i taget i upp till ett år.

Obestånd – Ska jag ansöka om konkurs eller rekonstruktion?

Om du stöter på stora betalningssvårigheter, vilka inte är tillfälliga, bör du fundera över att ansöka om konkurs. Om du tror att det finns en chans att rädda företaget kan du istället ansöka om företagsrekonstruktion. I båda av dessa scenarier bör du även meddela gäldenärerna om din situation.

obestånd

Partnerinvest kan hjälpa ditt företag när det hamnat i obestånd

Du är varmt välkommen att kontakta oss på Partnerinvest för att diskutera eventuella utvägar för ditt företag. Vi har stor erfarenhet att vända företag i obestånd till turnaround. Att kämpa att få ett företag på fötter igen kan vara väldigt slitsamt så tveka inte att höra av dig.