VÄLKOMMEN TILL PARTNERINVEST

Partnerinvest ser potentialen i bolag som inte alltid har den bästa lönsamheten. Med starka kompetenser och erfarenhet inom affärsjuridik, affärsutveckling, projektledning och kommunikation investerar vi och återställer bolag till dess rätta värde.  Vi kallar det turnaround.

ÄR PARTNERINVEST NÅGOT FÖR DIG?

Vi investerar i bolag som har problem med lönsamheten och som fyller följande kriterier:

Minst 100 miljoner kronor i omsättning

Huvudsaklig verksamhet i Sverige

Inte verksamhet inom sms-lån, betting och vapen samt branscher om Partnerinvest anser oetiskt.

KONTAKTA OSS

Ju tidigare du inser dina lönsamhetsproblem desto större chans är det att vi tillsammans genomför en lyckad turnaround. Faller ditt bolag inom ramen för våra kriterier, välkommen att kontakta oss.



  Genom att skicka in ett meddelande godkänner du att dina uppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen samt att Partnerinvest kan komma att kontakta dig.

  Vad är en rekonstruktion och när är det möjligt?

  Rekonstruktion är en utväg för företag i tillfälligt obestånd men som i princip är lönsamma. På grund av en tillfällig brist på likvida medel kan inte bolaget betala tillbaka sina skulder. Syftet med en företagsrekonstruktion är att ge företag med sund kärna en möjlighet att skapa stabilitet och bli lönsamma igen. Under rekonstruktionsprocessen kommer företaget…

  Hur går en konkurs till?

  Om ett företag inte kan betala tillbaka skulder, eller att det är förväntat att de inte kan betala tillbaka skulden under lång tid, kan företaget bli försätt i konkurs. Detta innebär att företaget inte längre äger sina tillgångar. Dessa tillgångar kommer istället att säljas i ett försök att betala av skulderna. Både gäldenären och borgenären…

  Vad menas med likvidation?

  Likvidation är när man beslutar eller blir tvingad till att upplösa ett företag. Ordet i sig betyder flytande. Det handlar med andra ord om att förvandla företagets tillgångar från ett fast till ett flytande tillstånd. Det vill säga i form av ett företag och dess fasta tillgångar säljs av och bolaget avvecklas. En likvidation kan…